Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tổng đài là gì ? Cách chọn tổng đài riêng cho doanh nghiệp

pbx là gì? quản lý đối tác hiệu quả với trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp

Tổng đài IP là gì?Tổng đài là gì?

tổng đài là hệ thống chuyển mạch điện thoại tự động trong một công ty cho phép các thiết bị đầu cuối gọi cho nhau và gọi đến một loạt các đường dây đã đăng ký của các nhà cung cấp, thường được áp dụng trong một công ty, nhà hàng, khách sạn hoặc bệnh viện …

tổng đài cũng tạo ra một mạng liên lạc nội bộ miễn phí trong công ty và chia sẻ các đường trung kế kết nối với mạng điện thoại công cộng (pstn) để giúp giảm chi phí cho các công ty.

Bạn đang xem: Tổng đài là ai

p>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *