Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

1966 đến 1968: đi chiến khu cách mạng, được đảng miền Bắc huấn luyện, học phổ thông.

từ 1968 đến 1972: học sinh cấp 3, học sinh lớp 3, bí thư chi đoàn, bí thư đoàn trường cấp 3 tại Hà Nội.

Bạn đang xem: Ai la chu tich nuoc vn

1973-1977: Sinh viên khóa 5 Kinh tế Công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. bí thư chi bộ.

1978 – 1979: cán bộ Ban quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.

1979 đến 1993: chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên tỉnh ủy quảng nam – đà nẵng khóa 1 và 2. học quản lý nhà nước tại học viện hành chính quốc gia.

1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Furama Resort Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Quảng Nam – Đà Nẵng khóa 15, 16. Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại đại học quốc gia singapore.

1997 đến 2001: Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17, 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; kiêm trưởng ban giám đốc các khu công nghiệp tỉnh quảng nam, chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh quảng nam. đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa 6.

2001 đến 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Tỉnh ủy Quảng Nam khóa VI, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. đại biểu quốc hội khóa xi, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam, ủy viên ban kinh tế – ngân sách quốc hội khóa xi.

Xem thêm:  Tổng hợp các nhà xe uy tín từ Hải Phòng đi bến xe Giáp Bát

Xem thêm: Thiếu gia Lý Tông Thụy bệnh hoạn lãnh án tù | Báo Dân trí

2004-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 7, Đại biểu HĐND tỉnh khóa 7, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam xi , trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam, ủy viên ban kinh tế – ngân sách quốc hội khóa xi.

từ 3/2006 đến 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ; thành viên ủy ban kinh tế ngân sách quốc hội xi

8/2007-1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; ủy viên ban cán sự đảng, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng, chánh văn phòng chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng; ủy viên ban chấp hành trung ương đảng.

tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

từ 01/2011 đến 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; ủy viên ban cán sự đảng, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng, chánh văn phòng chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng; đại biểu quốc hội khóa xiii.

từ 8/2011 đến 01/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; phó bí thư ban cán sự đảng, phó thủ tướng; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào; trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ; trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống hàng lậu và gian lận thương mại; trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ; chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, trưởng ban chỉ đạo tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992 của chính phủ; lãnh đạo tập đoàn kinh tế thuộc tiểu ban kinh tế – xã hội chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII… tham dự chương trình đào tạo lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại đại học harvard.

Xem thêm:  Từ hà nội đi quảng ninh bao nhiêu km

tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị.

Đọc thêm: Jack Việt Nam là ai? Tiểu sử và sự nghiệp của nam ca sĩ đẹp trai hát hay

từ 01/2016 đến 04/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa Xii; phó bí thư ban cán sự đảng, phó thủ tướng; tiếp tục giữ chức vụ trưởng, phó các ban chỉ đạo liên ngành nêu trên.

ngày 7/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 13

từ 4/2016 đến 7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị; bí thư ban cán sự đảng cầm quyền, thủ tướng; phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh; ủy viên thường vụ quân ủy trung ương; ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực… các đại biểu của quốc hội xiv.

ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 đã bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 14.

từ 7/2016 đến 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị; bí thư ban cán sự đảng, thủ tướng. phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh; ủy viên thường vụ quân ủy trung ương; ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương; Chủ tịch Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Ủy ban quốc gia – Cấp ủy, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; trưởng ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia; trưởng tiểu ban kinh tế – xã hội chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xem thêm:  Lê Hạ Anh là ai? &quotNgọc nữ&quot sáng giá của nền điện ảnh Việt | 35Express

tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, ông tham gia ban chấp hành trung ương đảng và được ủy ban trung ương bầu lại vào bộ chính trị khóa 13.

Từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến nay: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

từ tháng 7/2021 đến nay: đại biểu quốc hội khóa xv. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đang hot: Top 7 nhân vật mạnh nhất trong bộ truyện Berserk, Guts quá yếu so với Griffith

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *